حشمت نعمانپور، زندانی سیاسی سابق اهل ارومیه مجدا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از ده روز بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که این شهروند کُرد در تاريخ ۲۳ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شده و به مدت ده روز به اتهام تبلیغ علیه نظام در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی قرار گرفته است.
وی بعد از اتمام دوران بازجویی با قرار بازداشت موقت به بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است. همچنين درخواست نامبرده جهت انتقال به بند زندانیان سیاسی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
حشمت نعمانپور، شهروند کُرد اهل ارومیه پیشتر در مهرماه سال ۹۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شد. وی محکومیت خود را در بند روان درمانی زندان مرکزی ارومیه سپری کرد و بعد از پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شده بود.