شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، روز ۲۰ اسفند، اکرم ادوایی، شهروند اهل روستای سلین سروآباد پس از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه از زندان مریوان آزاد شده است.

وی روز ۵ اسفند در جریان موج گسترده بازداشت شهروندان و فعالان کرد در روستای سلین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان منتقل شده بود. این شهروند در روزهای گذشته پس از پایان دوران بازجویی به زندان مریوان منتقل شد.

همچنین همزمان یک شهروند دیگر اهل روستای سلین به نام عبدالرحمان عبدی از سوی نیروهای امنیتی در شهر تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال یافته است.

از روز ۲۳ دی در جریان موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد تاکنون ۶ شهروند اهل روستای سلین به نام‌های اکرم ادوایی، سیامک ادوایی، فردین ادوایی، بهزاد ادوایی و عبدالرحمان عبدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.