روز گذشته دست‌کم ۴ شهروند کرد  به نام‌های کاوه سلیمان‌پور، هیمن قره‌داخی، احد سونه و رزگار عینالو در شهر مهاباد و روستاهای اطراف آن توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است روز گذشته ۱۰ مرداد، نیروهای امنیتی در روستای “اگریقاش” مهاباد ۳ شهروند کرد به نام‌های همین‌ قره‌داخی، احد سونه و رزگار عینالو را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده‌اند.

همزمان یک شهروند دیگر به نام کاوه سلیمان‌پور اهل روستای “خورخوره” مهاباد در مغازه‌اش در شهر مهاباد بازداشت شده است.

از اتهام و محل نگهداری این ۴ شهروند تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.