بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شادی درگاهی و ایرج رحیم‌زاده، فعالان مدنی اهل مریوان همچنان بدون حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به‌ سر می‌برند.

ایرج رحیم‌زاده در تاریخ ۷ خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. وی در این مدت یک بار به مدت یک هفته از بازداشتگاه به قرنطینه زندان مریوان منتقل و دوباره برای بازجویی به بازداشتگاه بازگردانده شد.

شادی درگاهی، همسر آقای رحیم‌زاده نیز در تاریخ ۳۰ تیر پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات مریوان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. وی در این مدت روزانه برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و شب‌ها به بخش زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده می‌شود.

ایرج رحیم‌زاده پس از دو هفته از بازداشت در یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده از فشار بازجویان امنیتی برای انجام اعترافات اجباری خبر داده بود .وی پیش از این نیز در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت و پس از چند هفته بازجویی با قرار وثیقه آزاد شد. این فعال مدنی در ۱۳۹۸ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل سه ماه یک روز حبس تعزیری محکوم شد.