بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۲۸ دی، سوما پورمحمدی، مدرس زبان کُردی و از اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» در دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

وی در حالی که برای پیگیری وضعیت پرونده همسرش، ادریس منبری به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

ادریس منبری از اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین در تاریخ ۲۷ آذر توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.