بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۲۸ دی، سیوان ابراهیمی، مدرس زبان کُردی و از اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

وی پیشتر در تاریخ ۱۳ دی در حین پیگیری وضعیت پرونده همسرش، زهرا محمدی در دادگاه انقلاب بازداشت و پس از ۴ روز با قرار وقیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

امروز همزمان با بازداشت وی، یک عضو دیگر هیئت مدیره انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین به نام سوما پورمحمدی در دادگاه انقلاب سنندج بازداشت شده است.

از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این دو مدرس زبان کُردی اطلاعی در دست نیست.