بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۵ بهمن، ماموران سازمان اطلاعات سپاه دیواندره بدون ارائه حکم قضایی به منزل خانوادگی یک شهروند به نام محمد مرادپور یورش برده و ضمن ضبط برخی از وسایل شخصی این خانواده، اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.

از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.