بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، از سرنوشت یک شهروند اهل سنندج به نام جلال مازوجی که یک هفته توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی فیض‌آباد این شهر بازداشت شد اطلاعی در دست نیست.

این شهروند در تاریخ ۲۰ بهمن بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

علی‌رغم مراجعه و پیگیری خانواده این شهروند بازداشت شده به دادگاه و نهادهای امنیتی در سنندج تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیامده است.