شش شهروند اهل اشنویه به نام‌های خوشناو عینی، پیروت تابناک، محسن عزیزی، یعقوب محمودی‌آذر، بهمن محمودی‌آذر و یوسف رحمانی برای اجرای حکم حبس روانه زندان این شهر شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۱۰ دی، خوشناو عینی، شهروند اهل اشنویه برای اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیزی روانه زندان این شهر شد.

همچنین روز گذشته ۹ دی، ۵ شهروند دیگر به نام‌های پیروت تابناک، محسن عزیزی، یعقوب محمودی‌آذر، بهمن محمودی‌آذر و یوسف رحمانی برای اجرای احکام ۲ تا ۷ سال حبس، روانه زندان اشنویه شدند.

خوشناو عینی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و پس از پایان دوران بازجویی در تاریخ ۲ مرداد با قرار وثیقه آزاد شد. وی در آذر سال جاری از شعبه اول سوی دادگاه انقلاب اشنویه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۲ سال حبس تعزیزی محکوم شد.

بهمن محمودی‌آذر و یعقوب محمودی‌آذر نیز در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و پس از پایان دوران بازجویی به ترتیب در تاریخ ۱۳ و ۲۷ مرداد با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان این شهر آزاد شدند. همچنین محسن عزیزی، یوسف رحمانی و پیروت تابناک و در تاریخ ۲۲ تیر توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و پس از پایان دوران بازجویی در تاریخ ۲، ۲۶ و ۲۷ مرداد با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان این شهر آزاد شدند.

این ۵ شهروند در آذر سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اشنویه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت یا همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران به احکام حبس محکوم شدند. بر اساس حکم صادره، پیروت تابناک و محسن عزیزی هر کدام به ۲ سال حبس، یوسف رحمانی به ۲ سال و ۵ ماه حبس، یعقوب محمودی‌آذر و بهمن محمودی‌آذر نیز هر کدام به ۷ سال حبس تعزیزی محکوم شدند.