از سرنوشت چهار شهروند به نام‌های هیمن آتش‌تر، شعیب فلاحی، مهدی ولی‌زاده و مسعود احمدی که در دو هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و مریوان بازداشت شده‌اند اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۸ خرداد، شعیب فلاحی، شهروند اهل روستای «دره تفی» مریوان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

دو شهروند دیگر اهل مریوان به نام‌های مهدی ولی‌ز‌اده و مسعود احمدی نیز در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت اردیبهشت بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده‌اند.

همچنین هیمن آتش‌تر، شهروند اهل روستای «چهار دیوار» بوکان در روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

از اتهام‌های مطرح شده و محل نگهداری این افراد تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.