با گذشت ۳ روز از بازداشت حمید فرهادی، شهروند اهل کرمانشاه و ساکن تهران، هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد روز دوشنبه ۱۸ تیر، نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی این شهروند در تهران یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی، او را بازداشت کردند.

از اتهام‌های مطرح شده و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.