امید احمدی، اسماعیل معروفی، سلیمان محمودی (قاسم چومه‌لانی) و علی دانش، چهار شهروند کُرد اهل پیرانشهر و مهاباد توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۹ تیر، امید احمدی، شهروند اهل پیرانشهر پس از احضار به دادگاه این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در ادامه این بازداشت‌ها، شامگاه همان‌روز نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر به منزل خانوادگی اسماعیل معروفی، معلم بازنشسته یورش برده وو بدون ارائه حکم قضایی او بازداشت کردند. 

همچنین شب چهارشنبه ۲۰ تیر، نیروهای اداره اطلاعات مهاباد در ورودی این شهر، سلیمان محمودی (قاسم چومه‌لانی) را بازداشت کردند. همزمان این نیروهای به منزل خانوادگی علی دانش در مهاباد یورش برده و ضمن بازرسی منزل، اقدام به بازداشت وی کردند.

از اتهام‌های مطرح شده و محل نگهداری این افراد اطلاعی به دست نیامده است.