بامداد امروز دوشنبه ۹ اسفندماه چهار زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، این چهار زندانی متهم به قتل عمد بوده و پیشتر به قصاص محکوم شده بودند. هویت هر چهار زندانی  که برای شبکه محرز شده، افشین شوکتی از بند یک و دو ، انور ابراهیمی  از بند یک و دو، سید مرتضی باقرزاده از بند یک و دو و علی ولی‌زاده از بند روان درمانی است.

تکمیلی: بعد از ظهر امروز بعد از انتقال این زندانیان به سلولهای انفرادی، انور ابراهیمی با رضایت اولیای دم به داخل بند بازگرداننده شده و هر سه زندانی دیگر هم‌اکنون در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شوند. بر طبق گفته‌ی مسئولین اجرای حکم اعدام این زندانیان در صورت عدم رضایت اولیای دم فردا اجرا خواهد شد.