بامداد امروز، جمعه ۵ خردادماه سه زندانی متهم به جرائم مخدری که روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند، اعدام شدند.

هویت این زندانیان که دیروز توسط شبکه حقوق بشر کُردستان احراز شده بود، به شرح ذیل است:

۱. عثمان حسنی، اهل سردشت، محبوس در بند ۱۵

۲. صلاح الدین شفیعی کیا، اهل ارومیه، محبوس در بند ۱۵

۳. رمضان مختاری، اهل ارومیه، محبوس در بند