بامداد روز گذشته، ۴ مهرماه حکم اعدام دو زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است که از چهار زندانی محکوم به اعدامی که روز دوشنبه ۲ مهرماه جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند، دو زندانی به نامهای جواد خیری و مسلم تمرخانی اعدام شده و دو زندانی دیگر با گرفتن وقت از اولیای دم، به داخل بند بازگرداننده شده‌اند.

صبح روز دوشنبه ۳ مهرماه، چهار زندانی متهم به قتل عمد  به نامهای قادر محمدحسن،اهل بوکان، از بند روان درمانی یک، نایب عباسپور،اهل ارومیه، ازبند ۳-۴، جواد خیری، از بند ۱۵ و مسلم تمرخانی، اهل شاهین‌دژ، از بند روان درمانی ۲ می‌باشد.