بامداد امروز سه شنبه، ۹ بهمن ماه، یک زندانی متهم به قتل عمد که روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود، اعدام شد.
طبق گزارش ارسالي به شبکه حقوق بشر کردستان، هويت فرد اعدام شده، کریم محبی و اهل تبریز اعلام شده است.
نامبرده از چهار سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت شده بود و در این مدت در بند معروف به بند سه گانه زندان مرکزی تبریز بسر می‌بُرد.
اعدام این زندانی تاکنون از سوی رسانه‌های حکومتی ایران اعلام نشده است.