زهرا درخشانی، شهروند اهل خوی که آبان ماه سال ۱۳۹۵ با شکایت همسرش به اتهام «زنای محصنه» بازداشت شد، از سوی دادگاه کیفری ارومیه به «اعدام» محکوم شد.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی آبان ماه سال گذشته از سوی شعبه یک دادگاه کیفری خوی به اعدام محکوم شد، اما بعد از اعتراض وی، دیوان عالی کشور رای به عدم صلاحیت دادگاه کیفری خوی داد و پرونده به دادگاه کیفری ارومیه ارجاع شد. این دادگاه صدور حکم اعدام را تایید کرده است.
حکم دادگاه بدوی علی‌رغم عدم قبول اتهام مطرح شده از سوی دو متهم پرونده و نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم نشانه «رابطه جنسی» بين آنها، اما قاضی «علی حسن زاده»، رئيس شعبه یک دادگاه کیفری خوی که همزمان رئیس دادگستری شهرستان خوی نیز می‌باشد، تنها بر اساس ادله «علم قاضی» صادر شده است.
زهرا درخشانی، متولد ۱۳۶۱، متاهل و ساکن خوی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ به اتهام «زنای محصنه» به همراه یک شهروند دیگر اهل خوی بازداشت شد. همسر این زن زندانی که جانباز و از اعضای بسیج سپاه پاسداران است، شاکی خصوصی این پرونده است.
گفتنی است دیگر متهم این پرونده به دو سال تبعید آزاد و صد ضربه شلاق محکوم شده و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
«زنای محصنه» به رابطه جنسی خارج از ازدواج زن و مردی گفته می‌شود که هر دو یا یکی از آنها دارای همسر است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات این اتهام را این‌گونه مشخص کرده است: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»