بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز ۱۷ آذر، حکم اعدام یک زندانی جوان به نام کمال اصغری که پیشتر به اتهام قتل عمد به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود در زندان مهاباد اجرا شد.

این زندانی اهل مهاباد در شهریور ۱۳۹۶ به همراه دانیال دیوانی‌آذر و دانیال زین‌العابدین به اتهام قتل عمد صادق برمکی بازداشت و از سوی دادگاه کیفری مهاباد به اعدام محکوم شدند. این حکم در آبان ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور تایید شد.

دانیال زین‌العابدین از متهمان این پرونده که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سن داشت فروردین امسال در جریان شورش زندان مهاباد بر اثر شکنجه نیروهای امنیتی در زندان جان خود رو از دست داد.

گفته می‌شود دیگر متهم این پرونده دانیال دیوانی‌آذر به زندان میاندوآب منتقل و تاریخ اجرای حکم اعدام وی روز چهارشنبه ۱۹ آذر تعیین شده است.