بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز چهارشنبه ۱۴ دی، حکم اعدام یک زندانی به نام فرهاد (فراح) کریمی که پیشتر به اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بود به اجرا درآمد.

این شهروند اهل روستای «کوموره» پاوه در سال ۱۳۹۸ به اتهام «قتل» یک شهروند اهل روستای «نوریاو» پاوه بازداشت شده بود.