روز گذشته، ماموران امنیتی با یورش به منزل مادری صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروه ، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع آگاه ضمن تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “ بامداد روز یک شنبه ۱۴ آذرماه نیروهای امنیتی ابتدا تمامی اطراف خانه را به محاصره در آورده و سپس حدود ٢٠ نیروهای امنیتی که تعدادی آنان لباس کُردی بر تن داشته‌اند به طور همزمان به داخل خانه یورش برده و تمامی اسباب و وسائل منزل این شهروند کُرد را به هم ریخته و مورد بازرسی قرار دادند. این نیروها بر خلاف قوانین و ادعاهای خویش، بدون همراه داشتن نیروی زن به بازرسی بدنی زنان خانواده و وسایل شخصی آن نیز پرداخته و در مقابل اعتراضات اعضای خانواده با تهدید اسحله آنان را ناچار به سکوت کرده‌اند.”
به گفته‌ی این منبع، “نیروهای امنیتی پس بازرسی یک ساعته منزل، بدون اینکه به هیچ مدرک و چیزی خاصی دست پیدا کنند، در نهایت دو لب تاب داخل خانه و لب تاب همسر ایشان، تلفن همراه تمامی اعضای خانواده و تعدادی کتاب و جزوه را با خود بردند. همزمان با این یورش تعدادی از نیروهای امنیتی نیز به شرکت شهیر نرم افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی قروه یورش برده و به بازجویی تمامی همکاران ایشان، بارزسی محل و کامپیوترها پرداختند.”
این منبع در پایان افزود،“ با وجود تلاش اعضای خانواده در طی دو روز گذشته، متاسفانه هیچکدام از نهادی امنیتی شهر قروه حاضر به پذیرش مسئولیت بازداشت ایشان نبوده و از دادن هر گونه خبری در مورد نهاد بازداشت کننده، علت بازداشت و مکان بازداشت ایشان خودداری کرده‌اند.
پیشتر نیز صابر نادری و تعدادی دیگر از بستگان نزدیک ایشان در طی سالیان اخیر بارها توسط نهادی امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام تماس و همکاری با دو عضو این خانواده که در خارج کشور بسر می‌برند، مورد احضار، بازجویی و تهدید قرار گرفته‌اند.”