در طی یک ماه گذشته سه زندانی سیاسی و سنی‌مذهب کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبات یک و دو دادگاه انقلاب ارومیه به مجموعا به ۱۲ حبس محکوم شده‌اند.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« ایوب لعل‌سرخ، زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۴ زندان مرکزی ارومیه در تابستان سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ۱۲ روز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی مورد بازجویی قرار گرفت. او بعد از اتمام بازجویها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این زندانی سیاسی در اسفندماه سال ۹۵ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به دو سال حبس محکوم شد و بعد از تایید این حکم در خرداد ماه امسال از سوی شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر ارومیه، وی بازداشت و به زندان منتقل شد.»

این منبع در ادامه افزود،« بشیر پیرماوانه، دیگر زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند ۱۳، در بهمن‌ماه سال ۹۵ از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی قرار گرفت و بعدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. جلسه دادگاهی ایشان در اردیبهشت ماه امسال در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو برگزار شده و به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به ۵ سال حبس محکوم شده و این حکم هفته گذشته به وی در زندان رسما ابلاغ شده است. »

این منبع در پایان افزود،« چیا نیکوند، زندانی سنی‌مذهب کُرد محبوس در بند ۱۴، در دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و به مدت ۴ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به اتهام عضویت در گروه‌های تندرو مذهبی مورد بازجویی قرار گرفت. وی بعد از این مدت به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و جلسه دادگاهی ایشان در خردادماه امسال در شعبه دو دادگاه انقلاب برگزار و به اتهام عضویت در گروه‌های تندروی مذهبی به ۵ سال حبس محکوم شد. حکم صادره روز شنبه ۱۰ تیرماه به او در زندان رسما ابلاغ شده است.»