در ادامه بازداشت اعضای انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین، عصر روز چهارشنبه ۵ تیرماه سیروان ابراهیمی مسئول شاخه کامیاران این انجمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که عصر روز چهارشنبه، ۵ تیرماه، نیروهای اداره اطلاعات سننندج به منزل این فعال مدنی یورش برده و ضمن تفتیش منزل، وی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
پیشتر در ظهر همین روز یکی دیگر از اعضای این انجمن به نام منت رحمانی اهل روستای لون سادات از توابع شهرستان کامیاران با یورش نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شده است.از علت بازداشت و محل نگهداری این دو فعال مدنی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.
گفتنی است عصر روز ۲ خرداد نیروهای امنیتی به صورت همزمان با یورش به منازل ریبوار منبری، ادریس منبری و زهرا محمدی از اعضای انجمم فرهنگی-اجتماعی نوژین سنندج آنها را بازداشت کردند. ادریس منبری و ریبوار منبری بعد از چهار روز با سپردن کفالت آزاد شدند اما زهرا محمدی همچنان به صورت بازداشت موقت در زندان کانون اصلاح و تربیت سنندج بسر می‌برد.