سه زندانی سنی‌مذهب کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه به اتهام عضویت در گروه‌های تندروی مذهبی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه مجموعا به ۲۵ حبس محکوم شدند.

بنابه اطلاع شبکه حقوق بشر کُردستان، در خردادماه سال ۹۵ نیروهای امنیتی توفیق عبدالهی- اهل مهاباد، یوسف کاملا – اهل نقده و حبیب امینی – اهل روستای دزسیاوش ارومیه به همراه داوود میهن‌دوست- اهل ارومیه را به صورت گروهی و همزمان بازداشت کرده بودند.

این چهار نفر به مدت چهار ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به اتهام محاربه از طریق “عضویت در گروهای سلفی” مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند.

یک منبع آگاه در این باره به شبکه گفت: « پرونده این زندانیان در شعبه ۶ بازپرسی به ریاست قاضی” اسماعیل شعیبی”، تشکیل و به شعبه یک دادگاه انقلاب ارسال شد. جلسه دادگاهی هر چهار زندانی در فرودین ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک برگزار شد. در ۹ خردادماه امسال اجرای احکام زندان با احضار این زندانیان، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب را به آنان رسما ابلاغ کرد، بر طبق حکم صادره توفیق عبدالهی به ۱۵ سال حبس، یوسف کاملا به ۵ سال حبس و حبیب امینی به ۵ سال محکوم شدند.

پیشتر شبکه حقوق بشر کُردستان از صدور حکم اعدام برای داوود میهن‌دوست از متهمان این پرونده خبر داده بود.

این چهار زندانی در بندهای ۱۳ ( بند جوانان) و ۱۴( بند زندانیان جرایم عادی ) بسر می‌برند.

هم‌اکنون حدود ۳۰ زندانی سنی‌مذهب کُرد متهم به “عضویت در گروه‌های سلفی” در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه محبوس می‌باشند و میانگین محکومیت این زندانیان از ۹ ماه حبس تا ۱۵ سال می‌باشد.