بر اساس گزارش های رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته کاروانی نظامی از نیروهای بومی سپاه پاسداران با همکاری یگان‌های ویژه صابرین به بهانه حضور تیمی از یکی از احزاب اپوزیسیون کرد در منطقه اطراف روستا‌های “سوره‌تو” و “دزون” سرو‌آباد استان کردستان اقدام به محاصره و توپ باران باغ های این منطقه کردند. گفته می‌شود در نتیجه این توپ‌باران چندین نفر که در حال حاضر هویت آنها مشخص نیست کشته شده و اجساد آنها به مقر سپاه پاسداران سروآباد انتقال یافته است. همچنین بخشی از باغ های منطقه پس از این توپ باران دچار آتش سوزی شده است.

یکی از شاهدان عینی در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: “روز گذشته ۲۵ خرداد حوالی ساعت ۱۵ کاروانی نظامی از نیروهای بومی سپاه پاسداران با همکاری یگان‌های ویژه صابرین دست به محاصره باغ‌های اطراف روستای سوره‌تو و دزون زدند. این نیروها ضمن ممنوع کردن تردد اهالی، اقدام به توپ‌باران و گلوله باران این منطقه کردند.”

به گفته این منبع، بخش گسترده‌ای از باغ ها و مراتع مردم این منطقه در نتیجه توپ‌باران دچار آتش سوزی شد و نیروهای سپاه از حضور مردم برای مهار آتش‌سوزی ممانعت به عمل آوردند.

این منبع از ادامه جو امینتی و حضور گسترده نیروهای سپاه پپاسداران تا امروز خبر داد و در ادامه افزود: “گفته می‌شود جسد چندین نفر که هویت آنها نامشخص است و احتمال داده می‌شود از اعضای یکی از احزاب اپوزیسیون کرد باشند به سپاه سروآباد منتقل شده است.”