بامداد امروز در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی ایران در مناطق مرزی پیرانشهر یک کولبر کشته شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز نیروهای مستقر در پاسگاه «میلان» پیرانشهر گروهی از کولبران را هدف شلیک گلوله قرار داده که در نتیجه آن یک کولبر به نام «ادریس رحیمی» کشته شد.

گفته می‌شود این نیروها بدون اخطار قبلی و از فاصله نزدیک اقدام به تیراندازی کرده‌اند.