شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است, بامداد امروز ۵ فروردین، یک کولبر به نام فهیم مامدی در مسیر کولبری در ارتفاعات مرزی سلماس در اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده است.

این کولبر ۳۲ ساله، پدر ۲ فرزند و اهل روستای قزل‌کند سلماس بوده است.

…