صبح روز شنبه ۴ فروردین، یک کولبر ۳۵ ساله به نام پیمان احمدی در مناطق مرزی نوسود استان کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، صبح روز شنبه ۴ فروردین، گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن یک کولبر به نام پیمان احمدی کشته شد.

پیکر این کولبر ۳۵ ساله اهل جوانرود به مراکز درمانی نوسود منتقل شده و تا کنون به خانواده تحویل داده نشده است.

تصویری از انتقال پیکر این کولبر از مناطق مرزی به شهر نوسود