شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۱ فروردین ۱۳۹۸: صبح روز گذشته یک مین در منطقه کوه تپه‌سور روستای کوچکه خوارو از توابع شهرستان سقز منفجر شد. این انفجار در مسیر حرکت یک چوپان محلی و گله‌ گوسفندانش صورت گرفت و باعث قطع پای یکی از گوسفندان شد.
گفتنی است طی چند روز گذشته با آغاز بارش‌های سنگین باران در ایران، کارشناسان در خصوص احتمال جابه‌جای مین‌های به جای مانده در خاک هشدار داده بودند.