آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به ۴ ماه حبس محکوم شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ جلسه دادگاه در دادگاه اتقلاب مریوان برگزار و صدور این حکم در روزهای گذشته به آنها ابلاغ شده است. همچنین این دادگاه حکم ۴ ماه جبس تعزیری این چهار فعال صنفی معلمان را به مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآورده است.

گفته می‌شود دادستان مریوان و بازجویان اداره اطلاعات این شهر، انتشار مطلب در حمایت از خیزش ژن ژیان ئازادی، انتشار تصاویر فرزاد کمانگر و حضور در اجتماعات صنفی معلمان را مصداق اتهام‌ مطرح شده دانسته‌ و دادگاه نیز بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور حکم کرده است.

آرام قادری، آرام محمدی، تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سه روز بازداشت با قرار کفالت آزاد شدند.

پرونده آنها در بهمن ۱۴۰۲ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مریوان ارسال شد.

اداره‌ کل آموزش و پرورش استان کردستان سال گذشته به بهانه شرکت در تجمعات صنفی و حمایت از خیزش ژن ژیان ئازادی، تعدادی از معلمان کُرد از جمله آرام قادری و تحسین مصطفی را از اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در این استان حذف کرده بود.