طی روزهای گذشته دو شهروند بازداشتی اهل اشنویه ( شنو ) که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« روز سه شنبه ۲۰ تیرماه دو شهروند بازداشتی به نام فاروق شارویژانی و علی آراسته بعد از پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بازپرسی دادگاه اشنویه منتقل شده و بعدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.»

به گفته‌ی این منبع،« فاروش شارویرانی، اهل اشنویه در ۲۱ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. این شهروند کُرد در این مدت به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردی تحت بازجویی قرار گرفته است. همچنین علی آراسته دیگر شهروند بازداشتی ساکن “روستای خورشته” اشنویه می‌باشد که مدتی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.»

این منبع در پایان افزود،« هر دو شهروند بازداشتی به دستور مسئولین زندان به بند ۳ و ۴، بند زندانیان جرایم عادی منتقل شده‌اند.»

پیشتر در روز شنبه ۱۰ تیرماه نیز دو شهروند دیگر بازداشتی کُرد اهل اشنویه به نامهای امیر پیغامی و طاهر خورشیدی که در اوایل خردادماه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شده بودند، بعد از یک ماه نگهداری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.