طی یک هفته گذشته  ٤٠ زندانی سیاسی و مذهبی دیگر از بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه به بند ۱۲ منتقل شده‌اند و به دلیل نبود ظرفیت ۱۵ نفر از این زندانیان به صورت کف‌خواب در این بند بسر می‌برند.

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: به دنبال انتقال ۲۳ زندانی سیاسی و مذهبی در ۲۵ تیرماه، ٤٠ زندانی سیاسی و مذهبی دیگر نیز از بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه به بند ۱۲ منتقل شدند. اکثریت این زندانیان را زندانیان مذهبی تشکیل داده که طی دو سال گذشته بازداشت شده‌اند.

این منبع هویت زندانیان منتقل شده را به شرح ذیل اعلام کرد:

زندانیان مذهبی:

۱. منصور محمدپور، فرزند عمر، وضعیت: بازداشت موقت

۲. غفور اسوار، فرزند کریم، حکم: ۵ سال و ۸ ماه

۳. پوریا صالحی، فرزند اسماعیل، حکم: ۱۰ سال

۴. سردار عثمان‌بکر، فرزند عثمان، حکم: ۵ سال

۵. امیر صوفی، فرزند نوروز، حکم: ۵ سال

۶. رسول شاپر، فرزند قادر، حکم: ۵ سال

۷. مولود شاپر، فرزند قادر، حکم: ۵ سال

۸. سیروان محمودی، فرزند اسماعیل، حکم: ۵ سال

۹. یوسف کاملا، فرزند قادر، حکم: ۵ سال

۱۰. توفیق عبدالهی، فرزند حسن، حکم: ۱۵ سال

۱۱. عبدالخالق محمدزاده، فرزند کریم، حکم: ۳ سال

۱۲.فایق کریمی، فرزند عمر، وضعیت: بازداشت موقت

۱۳. رحمت میرزایی، فرزند محمد، حکم: ۵ سال

۱۴. چیا نیکوند، فرزند قادر، حکم : ۵ سال

۱۵. بهمن قادرپور، فرزند علی، حکم : ۵ سال

۱۶. زانا احمدی، فرزند ابراهیم، حکم: ۵ سال

۱۷. کاظم درویشی، فرزند قادر، حکم: ۳ سال

۱۸. عبدالواحد سلامت، فرزند ابوبکر، حکم: ۵ سال

۱۹. سامان اردلان، حکم: ۵ سال

۲۰. بهزاد عباسی، فرزند فریدون، حکم: ۱۰ سال

۲۱. پیمان بهروزی‌فر، فرزند جعفر، وضعیت: بلاتکلیف

۲۲. عبدالواحد ابراهیمی، فرزند نبی، حکم: ۵ سال

۲۳. وهاب سید احمدی، فرزند کمال، حکم: ۵ سال

۲۴. محسن چم، فرزند قاسم، حکم: ۵ سال

۲۵. حبیب الله امینی، فرزند لقمان، حکم: ۴۵ ماه

۲۶. هدایت علیرزاده، فرزند احمد، وضعیت: بلاتکلیف

۲۷. ایرج صوفی محمد ده شمس، فرزند ابراهیم: بلاتکلیف

 

زندانیان متهم به ارتباط با احزاب کُردی

 

۲۸. جلال سروری، فرزند مولود، حکم : ۱۵ سال

۲۹. کمال سروری، فرزند مولود، حکم : ۱۰ سال

۳۰. هدایت عبدالله‌پور، فرزند ابوبکر، حکم: اعدام

۳۱. یعقوب بااکرام، فرزند رسول، حکم: ۱۰ سال

۳۲. رسول عزیزی، فرزند ابراهیم، حکم: ۲۵ سال

۳۳. محمد ظاهر فرامرزی، فرزند کریم، ۲۰ سال

۳۴. علی اراسته، فرزند احمد، وضعیت: بلاتکلیف

۳۵. محمد امین پیغامی، حمزه، وضعیت: بلاتکلیف

۳۶. طه خورشیدی، فرزند محمد، وضعیت بلاتکلیف

۳۷. تورج اسماعیلی، فرزند زبیر، حکم؛ ۳ سال و ۹ ماه

۳۸. علی یگانه، فرزند حسین، حکم: ۵ سال

۳۹. مصطفی سبزی، محی‌الدین، حکم: ۱۵ سال

٤٠. فاروق شارویرانی، فرزند احمد، وضعیت : بلاتکلیف

پیشتر ۱۰ زندانی سیاسی ، یک زندانی جرائم امنیتی و هشت زندانی جرائم عادی در بند ۱۲ بند مشهور به بند زندانیان سیاسی نگهداری می‌شدند؛ که بعدا  با دستور مسئولین زندان طی دو هفته گذشته در مجموعا ٦٣ زندانی سیاسی و مذهبی از بندهای مختلف زندان به این بند منتقل شده‌اند.