شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۲ اسفند ۱۳۹۸: شانزده زندانی سیاسی کُرد در زندان‌های ایران در همبستگی با زندانیان سیاسی کُرد در زندان‌های مختلف ترکیه که هفته‌هاست در اعتصاب غذا به سر می‌برند، از امروز به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زدند.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، زینب جلالیان در زندان خوی، شاکر باغی در زندان کاشمر، یوسف کاکه‌می و علی احمد سلیمان در زندان مرکزی تبریز و علی یگانه، بشیر پیرماوانه، مصطفی سبزی، تورج اسماعیلی، کمال حسن رمضان، ابراهیم عیسی‌پور، محمد سلحشور، احمد تموئی، حمید رحیمی، رحمیم محمودی، پیمان میرزازاده و کامران درویشی در زندان مرکزی ارومیه در این اعتصاب غذای سه روزه شرکت کرده‌اند.
گفتنی است از ۵ مرداد ماه ۱۳۹۰ عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کردستان ـ پ‌ک‌ک ـ با پایان گفت‌وگوهای صلح از حق ملاقات با وکلای خود محروم شده است. در اعتراض به این رفتار دولت ترکیه لیلا گوون، نماینده مجلس ترکیه از حزب دمکراتیک خلق‌ها از ۱۴۴ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. ویهر چند تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی از زندان آزاد شده است اما همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد. در حال حاضر بیش از ۷ هزار زندانی سیاسی کُرد در زندان‌های ترکیه نیز در حمایت از خواسته‌های وی دست به اعتصاب زده‌اند.
پیشتر در ۱۵ دی‌ماه سال گذشته ۱۷ زندانی سیاسی کُرد در زندان‌های مختلف ایران در همبستگی با لیلا گوون یک روز اعتصاب غذای نمادین کرده بودند.