شبکه حقوق بشر کردستان، ۴ تیر ۱۳۹۸: فاروق شارویرانی، زندانی سیاسی کُرد که بهمن سال گذشته از زندان مرکزی ارومیه به بند نظامی زندان کرمان تبعید شده بود، روز گذشته به دلایل نامعلوم به قرنطینه زندان مرکزی کرمان منتقل شده است.
فاروق شارویرانی ۲۱ اردیبهشت ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در شهرستان اشنویه بازداشت و در ۲۰ تیرماه بعد از اتمام بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد منتقل شده بود.
جلسه دادگاه این زندانی سیاسی به همراه دو هم‌پرونده‌ایی دیگرش به نام‌های امیر پیغامی و طاهر خورشیدی در تاریخ ۱۴ آ‌ذر ماه سال گذشته در شعبه یک دادسرای نظامی ارومیه برگزار شد. امیر پیغامی به چهار سال حبس، فاروق شارویرانی به چهار سال حبس و طاهر خورشیدی به هفت سال حبس، همراه با تبعید به زندان مرکزی کرمان محکوم شدند.
لازم به ذکر است به دلیل عضویت طاهر خورشیدی در سپاه پاسدارن، پرونده‌ این افراد به دادسرای نظامی ارجاع شده بود. بعد از تایید حکم، دوم بهمن ماه سال پیش، طاهر خورشیدی و فاروق شارویرانی به زندان کرمان تبعید شدند.