بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ظهر امروز به دنبال اعتراض زندانیان سیاسی و مذهبی به قطعی مداوم آب و برق  و مسدود شدن فاضلاب دستشویی این بند، نیروهای گارد ویژه زندان با حمله به زندانيان معترض اقدام به تخریب وسایل آنها كردند.

در اعتراض به اين حمله خشونت آميز تمامى زندانيان معترض در بند سیاسی و مذهبى كه تعدادشان ۴۳ نفر است دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اين زندانیان همچنین خواستار انتقال خود به بند جدیدی هستند که در یک سال گذشته جهت نگهداری زندانیان سیاسی و مذهبی ساخته شده است. بند جدید زندانیان سیاسی در محل سابق بند جوانان ساخته شده است و هرچند مجهز به دوربین، دستگاه پارازیت و شنود است اما به لحاظ امكانات بهداشتى وضعيت مناسب ترى از بند فعلى نگهدارى زندانيان سياسى در زندان اروميه دارد.