بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، اکبر رشیدی، زندانی عقیدتی که دارای ۷۰ درصد معلولیت است در اعتراض به نگهداری خود در زندان ارومیه در مقابل دفتر افسر نگهبانی این زندان دست به تحصن و اعتصاب زده است.

این زندانی عقیدتی دو روز پیش از بند زندانیان سیاسی و مذهبی به بهداری زندان منتقل شده بود تا به دلیل وضعیت جسمی آنجا نگهداری شود، اما امروز بار دیگر به داخل بند بازگرداننده شد و در اعتراض به ادامه نگهداری خود در زندان و عدم آزادی با وجود نامه پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانای تحمل حبس در مقابل دفتر اصلی افسر نگهبان زندان دست به تحصن و اعتصاب زده است.

اکبر رشیدی، شهروند کُرد اهل ارومیه در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس ۴۸ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان این شهر منتقل شد.

وی که سال‌هاست تحت پوشش اداره بهزیستی است در بهمن سال ۱۳۹۸ به اتهام «بغی» از طریق عضویت در گروه‌های تندروی مذهبی، «اقدام علیه امنیت ملی« و »تبلیغ علیه نظام« به ترتیب به ۱۵ ، ۵ و یک سال حبس محکوم شد.با توجه به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع احکام ۱۵ سال حبس از این احکام قابل اجرا است.

این زندانی عقیدتی دو روز پیش برای نگهداری از زندانیان زندانیان سیاسی و مذهبی به بهداری زندان منتقل شده بود