بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ساعاتی پیش لقمان پیرخضرانیان، ندا پیرخضرانیان و  الوار قلی‌وند که همگی در تاریخ ۱۵ مهر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه از زندان اوین  آزاد شدند.

گفته می‌شود این افراد طی ۳۴ روز بازداشت در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری شده‌ و از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده‌اند.

روز سه‌شنبه  ۱۵ مهر، نیروهای امنیتی به منزل  لقمان پیرخضرانیان، مجمسه‌ساز و زندانی سیاسی سابق مراجعه کرده و ضمن تفتیش منزل، اقدام به بازداشت ندا پیرخضرانیان کردند. همچنین  لقمان پیرخضرانیان پدر این فعال اجتماعی که در حین بازداشت فرزندش به ماموران امنیتی اعتراض کرده نیز بازداشت شد.

همزمان اندیشه صدری، دانش‌آموخته هنر و الوار قلی‌وند، فعال اجتماعی نیز در تهران بازداشت شدند. اندیشه صدری نیز امروز از زندان زنان سنندج با قرار وثیقه آزاد شده است.