بنا به اطلاع شبکه جقوق بشر کردستان،  طی روزهای اخیر سه فعال کرد به نام‌های ایمان عبدی، جبار پرویزی و فرامرز محمدی با قرار وثیقه  با قرار وثیقه ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان‌های مرکزی ارومیه و سنندج آزاد شده‌اند.

این سه فعال کرد در جریان موج بازداشت گسترده فعالان کرد که از تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری آغاز شد، بازداشت شده بودند.

ایمان عبدی در تاریخ ۲۰ دی توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در شهر مهاباد بازداشت شد و در تاریخ ۲۸ بهمن پس از اتمام دوران بازجویی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شد. وی ظهر امروز، ۱۶ اسفند با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

همچنین شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، در روزهای گذشته فرامرز محمدی و جبار پیروزی که به ترتیب در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۲ دی توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهرهای تهران و مریوان بازداشت شده و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج منتقل شده بودند، با وثیقه‌های  ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده‌اند.

گفته می‌شود در هفته‌های گذشته خانواده فرامرز محمدی به بهانه ملاقات از تهران به سنندج فراخوانده شده بودند و  همسر وی به نام ویان از سوی بازجویان امنیتی در مورد فعالیت‌های فرامرز محمدی مورد بازجویی قرار گرفته بود.

در تاریخ ۲۰ دی با آغاز موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد بیش از ۱۰۰ نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند. بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، تاکنون دست‌کم ۳۵ نفر از فعالان بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و دست‌کم ۴۶ فعال بازداشتی همچنان در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان به‌ سر می‌برند.