شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، امروز چهارشنبه ۴ فروردین، سنور طامارا، شهروند کرد تبعه ترکیه که هفته گذشته پس از چند ماه بازجویی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه به قرنطینه زندان مرکزی این شهر انتقال یافته بود به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

سنور طامارا پاییز سال قبل در یکی از روستاهای مرزی ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی منتقل شده بود. اتهام وی عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) اعلام شده است.