شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، امروز ۱۵ فروردین، وحید نبی‌زاده، زندانی سیاسی کرد پس از ۱۲ سال حبس پس از موافقت شورای طبقه‌بندی زندان زنجان با درخواست آزادی مشروط از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی در مدت ۱۲ سال حبس از حق مرخصی محروم بوده است.

وحید نبی‌زاده، اهل روستای “گل ادم” سلماس در سال ۱۳۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدت ۴ ماه را تحت بازجویی و زیر فشار در شرایط سخت بازداشتگاه گذراند. وی سپس به زندان سلماس منتقل شد و پس از چند ماه از سوی دادگاه انقلاب خوی به ریاست قاضی نوروزی به اتهام “محاربه” از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد.

این حکم پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به ۲۵ سال حبس و تبعید به زندان زنجان تبدیل شد.