در روزهای گذشته ۴ شهروند اهل روستای “نی” مریوان به نام‌های سلمان افرا، آرام نیک‌پی، سیوان پرتو و جمال گرامی با قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شده‌اند. اتهام این افراد همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد اعلام شده است.
آرام نیک‌پی در تاریخ ۳ فروردین پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات و سلمان افراد، سیوان پروتو و جمال گرامی در تاریخ ۳ و ۴ فروردین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک دوره بازجویی در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مریوان به زندان این شهر منتقل شده بودند.