بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، محمد هوشنگی، فعال کُرد پس از ۶ ماه نگهداری در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مستقر در پادگان المهدی ارومیه به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. اتهام او عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد اعلام شده است.

محمد هوشنگی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ در جریان موج گسترده بازداشت فعالان کُرد توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه ۸۱ رمضان این نهاد امنیتی-نظامی در ارومیه منتقل شده بود. به دنبال بازداشت این فعال کُرد اهل جوانرود، خانواده او نیز چندین بار به صورت تلفنی به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جوانرود احضار و برای ساعت‌های مورد بازجویی قرار گرفتند.

محمد هوشنگی از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل محروم بوده است و در این مدت نیز پس از ۴ ماه بازداشت تنها یک بار در حضور بازجویان امنیتی موفق به انجام ملاقات چند دقیقه‌ای با خانواده‌اش در بازداشتگاه شده است.