فرانک جمشیدی، زندانی سیاسی کُرد که در تاریخ ۲۰ خرداد سال‌ جاری برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان در کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود به صورت مشروط از آزاد شد. همچنین همسر این زندانی سیاسی، آرمین اسپرلوس نیز پس از ۲۰ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده است.

فرانک جمشیدی، عضو جمعیت کردستان سبز در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در شهر سنندج بازداشت شد. وی پس از ۴ ماه و نیم ماه بازداشت در تاریخ ۲۰ آبان با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این فعال محیط زیست در بهمن‌ ۱۳۹۹ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعتراض در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان به یک سال حبس تبدیل شد.

همچنین آرمین اسپرلوس، فعال محیط زیست که در تاریخ ۷ مهر امسال توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد روز ۲۷ مهر با پایان دوران بازجویی به قرنطینه زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. وی همان‌ روز با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد. اتهام این فعال محیط زیست “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد” اعلام شده است.

آرمین اسپرلوس پیشتر در جریان بازداشت گسترده فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی شاخه کردستان در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ بازداشت و پس از دو ماه با قرار وثیقه آزاد شد. وی در اسفند ماه ۱۳۹۸ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.