شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که محمد هوشنگی، فعال کُرد بازداشت شده که از روز ۴ اسفند ماه در اعتراض به مخالفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آزادی‌اش دست به اعتصاب غذا زده کماکان در بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه در اعتصاب غذا به سر می برد.

به گفته یکی از نزدیکان محمد هوشنگی در اواخر بهمن ماه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به خانواده این فعال کُرد که در یکی از روستاهای شهرستان جوانرود استان کرمانشاه ساکن هستند اعلام شده بود که قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی تبدیل شده است.

پس از چند روز مراجعه مکرر این خانواده از جوانرود به مهاباد و انجام مراحل اداری تامین وثیقه، در حالی که آنها منتظر آزادی فرزندشان بودند، دادگاه انقلاب اسلامی از عدم آزادی وی به دلیل مخالفت سازمان اطلاعات سپاه و ادامه تحقیقات خبر داده است.

این فعال بازداشت شده نیز در اعتراض به مخالفت سازمان اطلاعات سپاه با آزادی‌اش علی‌رغم سپردن وثیقه از ۴ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.

محمد هوشنگی در جریان موج بازداشت گسترده فعالان و شهروندان کُرد در تاریخ ۲۱ دی‌ ۱۳۹۹ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر تهران بازداشت و به بازداشتگاه ۷ تیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۶ ماه نگهداری در این بازداشتگاه با قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت.