بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، جلیل عزیزپور،‌ ورزشکار شناخته شده ایلامی که در تاریخ ۸ آ‌ذر پس از زیر گرفته شدن توسط خودروی ماموران امنیتی بازداشت شده بود، برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه ماموران امنیتی قرار گرفته است.

این شهروند کرد در حالی که در زمان بازداشت زخمی شده بود به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایلام منتقل و به مدت یک هفته برای قبول اتهامات مطرح شده از سوی بازجویان امنیتی مورد شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفته است.

وی پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ایلام منتقل و تا کنون از حق دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم است. او همچنین از حق داشتن وکیل تعیینی محروم شده و قضات دادگاه با اعلام «امنیتی بودن» پرونده درخواست وکیل خانواده برای قبولی وکالت وی را رد کرده‌اند.

جلیل عزیزپور در روزهای گذشته به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ایلام منتقل و با رد ادعاهای نهادهای امنیتی به شکنجه خود در زمان بازداشت و انجام اعترافات اجباری اشاره کرده است.