بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، یک زن زندانی به نام آمنه احمدی روز یکشنبه ۷ اسفند به دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی در کانون اصلاح و تربیت سنندج جان خود را از دست داد.

این زندانی اهل سنندج که ۲ سال پیش به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بازداشت شده بود از ۳ روز قبل از مرگش به دلایل نامعلوم دچار مسمومیت شده بود. پس از انتقال این زندانی به بهداری زندان، وی پس از یک معاینه ساده به داخل بند بازگردانده شده بود.

پس از ۳ روز مسمومیت و وخیم شدن وضعیت جسمی این زندانی، وی به دلیل عدم اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی مناسب در کانون اصلاح و تربیت سنندج جان خود را از دست داد. مسئولین و حفاظت این زندان در خصوص اطلاع‌رسانی در مورد مرگ این زندانی، زندانیان را تهدید کرده‌اند.