در روزهای گذشته سه شهروند بازداشت شده اهل سنندج به نام‌های سحر احمدی، زیلان ملایی و زریان ملایی با قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شدند. همچنین پوریا احمدی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در یک تماس کوتاه تلفنی از انتقال خود از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در تهران خبر داده است.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته ۲۶ مرداد، ۲ خواهر دانشجوی دانشگاه خواهر دانشجوی دانشکده فنی دخترانه سنندج به نام‌های زیلان ملایی و زریان ملایی پس از ۵ روز بازداشت با قرار وثیقه به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شدند. روز ۲۲ مرداد نیروهای امنیتی با یورش به منزل خانوادگی این ۲ دانشجو، بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت آنها کرده بودند.

همچنین سحر احمدی، شهروند اهل سنندج که به همراه پوریا احمدی، همسرش و برزین احمدی، فرزند خردسال‌شان روز ۱۰ مرداد پس از تیراندازی ماموران وزارت اطلاعات به خودروی آنها در حوالی سنندج بازداشت شده بودند در روزهای گذشته با قرار وثیقه به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شده است.

بنا به گزارش‌های دریافتی، در چند روز گذشته پوریا احمدی در یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تهران خبر داده است. از اتهامات مطرح شده علیه این فعال مدنی و محل نگهداری وی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است. وی از زمان بازداشت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد، ماموران اداره اطلاعات سنندج در حوالی سنندج خودروی پوریا احمدی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق را هدف تیراندازی قرار داده و پس از متوقف کردن این خودرو، وی را به همراه همسرش، سحر احمدی و برزین احمدی، فرزند خردسال‌شان بازداشت کردند. پوریا احمدی و سحر احمدی در زمان بازداشت از سوی ماموران امنیتی به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند. فرزند این خانواده یک روز بعد از پس احضار خانواده پوریا احمدی به آنها تحویل داده شده بود.