سه شهروند اهل بوکان به نام‌های رئوف شیخ‌معروفی، کامران سلطانی و محمد فرجی که سال گذشته در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی در شهر بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به «افساد فی‌الارض» که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد، متهم شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، رئوف شیخ‌معروفی، محمد فرجی و کامران سلطانی به ترتیب در تاریخ‌های ۵ دی، ۳ و ۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.

این افراد در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه با نگهداری در سلول‌های انفرادی برای انجام اعترافات اجباری و پذیرش اتهام «مشارکت در قتل یکی از ماموران امنیتی» در بوکان تحت فشار و شکنجه روحی قرار گرفته‌اند. اما با وجود تمامی فشارها این اتهام را رد کردند.

این سه شهروند کُرد در تاریخ ۲۰ خرداد سال جاری با پایان دوران بازجویی به زندان بوکان منتقل و تا کنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند.