شبکه حقوق بشر کُردستان – با آغاز سال نو کارگران خبازی های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای سال ۹۵ بیانیه صادر کرده و در این بیانیه اعلام کرده‌اند« افزایش دستمزد کارگران خباز همزمان با افزایش قیمت نان هیچ وجه قانونی ندارد و چنین افزایشی هیچ تغییری در سطح معیشتی کارگران خباز و قدرت خریدشان نخواهد داشت.»

متن بیانیه :

کارگران، مردم شریف ایران!

روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ را در حالی سپری کردیم که شورای عالی کارمزدی، دستمزد کارگران را برای سال ۱۳۹۵ با ۱۴ درصد افزایش؛ ۸۱۲۰۰۰ تومان اعلام کرد. این مبلغ در حالی ابلاغ می گردد که وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران با افزایش قیمت کالاهای ضروری خانوارهای کارگری، بالا بودن سرسام آور هزینه حامل های انرژی، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و… در سراشیبی سقوط قرار دارد. این وضعیت با رواج قراردادهای موقت و سفید امضاء، اخراج سازی های گسترده و بیکاری در جامعه که امنیت آحاد مردم را به خطر انداخته، دست به دست هم داده تا شرایط بغایت غیر انسانی را برای کارگران و مزدبگیران به ارمغان آورد.

سایه شوم تورم همانگونه که از قیمت کالاهای اساسی مردم دیدشه می شود طی ماه های اخیر روند رو به رشدی داشته است. با وجود چنین تورمی بانک مرکزی میزان تورم بهمن ماه را تنها ۱۲/۶ درصد اعلام کرد؟؟؟!! صحت و سقم چنین نرخی از تورم و تصویب ۸۱۲۰۰۰ تومان دستمزد کارگران که می بایست معیشت یک خانواده چهار نفره را برای یک ماه تامین کند، با نگاهی اجمالی به سفره بی رونق کارگران و مزدبگیران و قدرت خریدشان که دیگر توانی برایش نمانده ، معلوم است.

شورای عالی کار و در راس آنها دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در حالی چنین دستمزدی را به تصویب رساندند که طی سنوات گذشته دولتها با کمک نهاد قانون گذار و در نبود طبقه کارگر متشکل، با پیش گرفتن سیاسیتهای تعدیل اقتصادی که با هدف خارج کردن هر چه بیشتر کارگران از شمول قانون کار و حفظ منافع صاحبان سرمایه ارائه شده، حرکت کرده اند.

در چنین وضعیتی کارگرانی که نان سفره میلیونها ایرانی را تامین می کنند، خود، نان در سفره ندارند و یکی از بی حقوق ترین بخش های طبقه کارگر می باشند که با عدم افزایش چندین ساله دستمزدها، کماکان دست و پنجه نرم می کنند. آری، کارگران خبازی های ایران علی رغم پیگیریهای فراوان هیچ گونه تغییری در معیشت و دستمزدشان طی سالیان اخیر صورت نپذیرفته است و عدم امنیت شغلی، عدم اجرای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ، مشکلات بیمه ای، نحوه افزایش دستمزدها و…. سختی زندگی را برای کارگران خباز دوچندان کرده است.

به همین خاطر انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان خواستار افزایش دستمزدهای خود برابر با نرخ واقعی تورم موجود در کشور از اول فروردین هر سال می باشد و اعلام می دارد که افزایش دستمزد کارگران خباز همزمان با افزایش قیمت نان هیچ وجه قانونی ندارد و چنین افزایشی هیچ تغییری در سطح معیشتی کارگران خباز و قدرت خریدشان نخواهد داشت. لذا ما همواره خواهان عدم افزایش قیمت نان به عنوان اصلی ترین کالای مصرفی طبقه کارگر ایران هستیم. همچنین تصویب برنامه ششم توسعه، از سوی دولت تدبیر و امید طی ماه های اخیر و ارائه آن به مجلس و احتمال تصویب این برنامه از سوی مجلس دهم را مصداق بارز نابودی معیشت طبقه کارگر می دانیم و سکوت در برابر چنین بی حقوقی هایی که هستی کارگران را نشانه رفته است جایز نمیبینیم.

در پایان انجمنهای صنفی کارگران خبازی های سنندج و مریوان ضمن شاد باش سال نو بر آحاد مردم ایران، امیدوار است طبقه کارگر با اتحاد و همبستگی گام های مستحکمی در ایجاد تشکل سراسری و مستقل خود بردارد تا با ایجاد توازن قوا بتوان از دست درازی صاحبان سرمایه و حامیانشان که در صدد دست درازی هرچه بیشتر به سفره بی رونق طبقه کارگر برآمده اند، ممانعت به عمل آید.

انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه

انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد

فروردین ۱۳۹۵