بنا بر خبر رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته، ۲۹ بهمن ماه، اقبال شعبانی، فعال کارگری و بازرس اتحادیه نانوایان سنندج در یکی از خیابان‌های این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
تا کنون از علت بازداشت و محل نگهداری این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.

اقبال شعبانی