شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که فرامرز شریعتی، فعال کارگری کُرد اهل سنندج روز دوشنبه ۲۲ مهر توسط نیروهای امنیتی در محل کارش بازداشت شده است.

گفتنی‌ست تا لحظه تنظیم این خبر با وجود پیگیری‌ها و مراجعات مکرر خانواده‌ی شریعتی به نهادهای امنیتی و قضایی هیچ اطلاع دقیقی در خصوص نهاد بازداشت‌کننده، محل  و دلیل بازداشت این فعال کارگری به‌دست نیامده است.

همچنین بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، رحیم میرو سگرکان، شهروند کُرد اهل منطقه مَرگَور ارومیه روز گذشته ۲۵ مهر با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این شهروند کُرد اواسط مهرماه توسط نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از یک هفته بازجویی از بازداشتگاه این نهاد به بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.